115602
115602
/
  1. Caballo Viego

From the album Edward Simon